Moottoripyöräkortti
A-ajokortti

A-kortin voi saada 18-vuotiaana, joka oikeuttaa moottoripyörän kuljettamiseen, jonka teho on enintään 25 kW, eikä moottoripyörän tehon suhde omamassaan ylitä 0.16 kW/kg.

Kortin saaminen ei edellytä A1-luokan ajokortin haltijoilta uutta tutkintoa, mutta uusi ajokorttihakemus on jätettävä asuinpaikan poliisille.

Yli 25 kW moottoripyörän kuljettaminen edellyttää A-luokan ajo-oikeutta vähintään kahden vuoden ajalta tai erikseen suoritettua ajo- ja käsittelykoetta vähintään 35 kW moottoripyörällä. Erillisen kokeen voi suorittaa 21-vuotiaana.

A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös A1-luokan ajoneuvoja, A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös M- ja T-luokan ajoneuvoa.

Kevytmoottoripyöräkortti
A1-ajokortti

Niin sanotut kevytmoottoripyörät eli moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm³ ja teho enintään 11 kW, sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine laitteineen.

A1-kortin voi saada 16-vuotiaana.

Henkilöautokortti
B-ajokortti

B-kortti tunnetaan normaalina ajokorttina, eli henkilö ja pakettiautojen ajamiseen oikeuttavana korttina.

Kortin ikäraja on 18-vuotta. Autokoulun voi aloittaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen 18-vuotissyntymä-päivää. Kortin ja ajo-oikeuden saa aikaisintaan 18-vuotta täytettyään huolimatta autokoulun suorittamisen ajankohdasta.

Henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

BE-ajokortti

- Kaikki ne tapaukset joissa perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan.

- Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3500 kg.

A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös M- ja T-luokan ajoneuvoa.

Kuorma-autokortti
C-ajokortti

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Myös maatalouskäytössä olevien liikennetraktorien kuljettamiseen vaaditaan C-luokan ajo-oikeus.

Korttiin vaaditaan 18-vuoden ikä. Syyskuusta 2009 alkaen kuorma-auton ajo-oikeutta ei enää voi suorittaa suoraan, vaan ensin on saatava henkilöauton ajo-oikeus ja vasta sen jälkeen voi aloittaa kuorma-auton ajo-oikeuden koulutuksen.

C1-ajokortti

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

C1E-ajokortti

C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää jossa:

- Vetoauton kokonaismassa on enintään 7500 kg

- Yhdistelmän kokonaismassa enintään 12000 kg

- Perävaunun kokonaismassa ei ylitä vetoauton omamassaa.

Linja-autokortti
D1-kortti

Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Pelkällä D1, D1E, D tai DE ajo-oikeudella henkilö on oikeutettu kuljettamaan omistamaansa D-luokkiin kuuluvaa ajoneuvoa ja kyyditsemään sillä samassa taloudessa asuvia henkilöitä.

Näiden luokkien rajoittamaton ajo-oikeus on mahdollista saavuttaa suorittamalla henkilöliikenteen perustason ammattipätevyys ajo-oikeuden lisäksi. Lisätietoa ammattipätevyydestä Ajoneuvohallintokeskuksen sivuilta AKE - Ammattipätevyys

D-ajokortti

Muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Traktorikortti
T-ajokortti

Traktorit, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.

Maatalouskäytössä olevien liikennetraktorien kuljettamiseen vaaditaan C-luokan ajo-oikeus.

A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös T-luokan ajoneuvoa.

Mopokortti
M-ajokortti

M-luokkaan kuuluvat mopot sekä kevyet nelipyörät lukuunottamatta pienitehoisia mopoja. M-ajokortin voi suorittaa 15-vuotiaana.

A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös M-luokan ajoneuvoa. M-luokan ajokortti vaaditaan ainoastaan 1985 tai sen jälkeen syntyneiltä.